Selamat untuk Ujian Terbuka Kyai Haji Ilhamullah Sumarkan

Selamat untuk ujian terbuka Bapak Kyai Haji Ilhamullah Sumarkan, M.Ag dari Keluarga Besar FSH. Beliau ahli di mengambil studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 13 Juli 2021.